Skip to content

Innovació

Solucions i innovacions > Innovació

La innovació impulsa el nostre desenvolupament

Considerem que la innovació és un element transversal i intrínsec en la nostra organització, clau per aconseguir l’èxit.

Apliquem cada dia les últimes solucions digitals i tecnològiques que contribueixin a garantir la seguretat dels nostres treballadors i usuaris; oferir una experiència de viatge senzilla, àgil i còmoda; i a automatitzar i millorar tots els processos interns de l’empresa.

Garantim la seguretat dels nostres empleats i usuaris

Foto autocar Moventia

Seguretat

Aprenentatge permanent i pràctiques en simulador per a conductors

Dispositiu de bloqueig d’encesa amb detector d’alcohol

Control de fatiga per a conductors

Sistema de detecció d’accidents mitjançant IA i visió per ordinador

Control d’aforament als vehicles

Experiència de clients

Tecnologia sense contacte

Experiència digital

Planificador de viatges

Informació a temps real

Targeta de transport integrada

Centre de gestió d’informació de trànsit i atenció al client

Automatització i millora de processos

Processos interns digitalitzats, informació a bord, flux de comunicació i control d’accidents

Proveïdor de dades de transport públic i centre de control d’operacions

Tecnologia per a la gestió del transport a demanda

Control digital i automatització del compliment normatiu dels conductors i dels vehicles

ACTUALITAT