Skip to content

Oportunitats de desenvolupament i formació

Uneix-te a Moventia > Oportunitats de desenvolupament i formació

Creix amb nosaltres

L’adaptació dels professionals als nous contextos i necessitats és clau per garantir el desenvolupament sostenible i la continuïtat de Moventia. Per això implementem un Pla de Formació Integral Anual estimula professionalment el nostre equip humà. Aquesta iniciativa, imprescindible per a la companyia, reforça el compromís de capacitar i desenvolupar les habilitats personals i professionals necessàries de cada lloc de treball.

És un pilar fonamental per al grup, ja que impulsa el potencial de cada membre de la plantilla i l’ajuda a créixer mitjançant eines que l’ajuden a millorar en l’adquisició d’habilitats i competències noves amb què formar-se tècnicament.

La formació que es desenvolupa internament a Moventia afavoreix la retenció i la gestió del talent i inclou diverses accions formatives per àrees d’ocupació i un seguit d’accions transversals que busquen cobrir necessitats comunes.

Campus Moventia

Campus Moventia és la plataforma de formació en línia on, des de la companyia, incorporem cursos i sessions de formació professional útils per al dia a dia, així com gestió emocional i nutrició, per millorar i enriquir-nos de forma personal.

Retenció i desenvolupament del talent

Per a Moventia és imprescindible que l’ambient de treball afavoreixi el desenvolupament professional dels treballadors. Des de la companyia considerem que la promoció interna i el flux de recursos propis són una via fonamental per cobrir llocs vacants.

Formació de nous experts

A més de formar la plantilla, a Moventia tenim el propòsit de contribuir al desenvolupament de la societat dels territoris on operem, per això impulsem cursos per a l’habilitació integral de nous professionals del transport de persones. En col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), participem al projecte “Forma i Insereix” amb l’objectiu de formar nou personal conductor per a les bases de la nostra divisió de mobilitat col·lectiva, Moventis.

Procediment de selecció de personal

En aquesta línia, el procediment de selecció de personal de la nostra companyia inclou el Protocol de Mobilitat Interempresarial. Aquest protocol defineix la gestió de promocions i la mobilitat de personal intern, i garanteix sempre l’objectivitat en l’avaluació dels candidats.

Aquesta iniciativa té com a finalitat retenir el talent i atorgar una resposta homogènia a les inquietuds que puguin sorgir dins de la companyia. Els professionals interessats en aquest programa poden sol·licitar-ne accés a través de l’àrea de Selecció de Recursos Humans, departament encarregat de valorar l’adequació del candidat a la vacant i que garanteix la confidencialitat de l’interessat en tot moment.

ACTUALITAT