Skip to content

Perfil del contractant

Sobre Moventia > Perfil del contractant

Perfil del contractant

Moventia, en aquest espai de perfil de contractant, posa a la disposició dels proveïdors un formulari de petició de la informació de l’activitat contractual, publicada en el DOUE, que duu a terme Moventis i les seves empreses com a operador de serveis de transport de viatgers per carretera.

Els plecs de condicions i la documentació complementària (inclosos els documents destinats a un diàleg competitiu i un sistema dinàmic d’adquisició) per participar en la licitació pública de subministrament, poden sol·licitar-se emplenant el següent formulari:

ACTUALITAT