Skip to content

Comunicación > Actualidad

Innovació i transformació: l’estratègia de Moventis per avançar cap a la mobilitat del futur
28 de novembre de 2023
Moventis vertebra la seva activitat sobre quatre pilars: l’excel·lència en el servei, la seguretat i sostenibilitat de les operacions, la garantia d’una sòlida posició financera a llarg termini i, per descomptat, l’atenció al benestar dels 5.800 professionals que conformen la seva plantilla.

La mobilitat és essencial per abordar els desafiaments ambientals, socials i econòmics del present i futur. Conscient d’això, Moventis vertebra la seva activitat sobre quatre pilars: l’excel·lència en el servei, la seguretat i sostenibilitat de les operacions, la garantia d’una sòlida posició financera a llarg termini i, per descomptat, l’atenció al benestar dels 5.800 professionals que conformen la seva plantilla.

En el core d’aquesta visió es troba una estratègia transversal, centrada en brindar solucions innovadores que contribueixin a garantir a totes les persones usuàries una mobilitat connectada, segura i sostenible. Aquestes solucions es divideixen en 5 àrees de treball: (1) Planificació, control i seguiment de l’operativa; (2) Seguretat de persones usuàries i empleats i empleades; (3) Recopilació de dades (Predicció i IA) per al desenvolupament de nous models de mobilitat; (4) Millora de la gestió comercial; 5. Participació ciutadana en la planificació.

1. Planificació, control i seguiment de l’operativa:

El primer dels punts està centrat en l’optimització dels processos vinculats al disseny i l’execució de les operacions d’una companyia que transporta anualment a 215 milions de persones.

Un dels elements a destacar és la implementació d’un software que permet la gestió i interacció en temps real de tots els elements de l’activitat de la companyia, aconseguint així un flux d’informació àgil i consistent. El programa (ERP ZEUS) permet mantenir una connectivitat i transferència de dades entre els autobusos, les bases, les rutes reiterades i regulars, el sistema de validació i venda (SVV), el CRM comercial, trànsit i gestió de flotes, la gestió dels recursos humans, finances i la gestió d’estadístiques i indicadors de seguiment a diferents nivells de la companyia.

Moventis ha transformat també la gestió del control de sortides, una activitat rutinària que fins al moment es duia a terme en paper i que ara està digitalitzada. El nou procediment permet al personal conductor registrar la seva arribada a cotxeres i, a partir d’aquest moment, el Departament de Trànsit pot monitoritzar i gestionar els recursos humans (personal de conducció) disponibles d’una manera òptima per a garantir el compliment de la qualitat del servei.

Unit a això es troba també la implementació del ‘Digital Bus’, eina amb l’objectiu d’informar al conductor de tots els detalls de la seva jornada de treball mitjançant una app mòbil. A més, en ella també es registren digitalment totes les dades de l’operació (hores d’inici, final i parades intermèdies, km. recorreguts, incidències d’expedició, recaptació, despeses, parts d’avaria, etc) i també proporciona alertes que puguin afectar l’operació (de trànsit, meteorològiques, etc). L’objectiu és convertir a Digital Bus en un ecosistema d’eines que millori l’eficiència del conductor i que, en conseqüència, contribuirà a la seguretat i confiabilitat del servei de transport.

2. Seguretat de persones usuàries i emprats/as:

La seguretat és la pedra angular de la nostra companyia. A Moventis, entenem que cada viatge en els nostres serveis ha de ser segur i de confiança. Per això, hem implementat rigorosos estàndards de seguretat que inclouen el manteniment i renovació constant de la nostra flota, la incorporació de nous dispositius de seguretat per als vehicles, així com la capacitació contínua dels nostres conductors.

En primer lloc, cal destacar la incorporació del sistema de detecció d’accidents ‘Mobileye’. Aquest sistema proporciona una ajuda extra als conductors actuant com un “ull sense distraccions” que vigila constantment la carretera per davant del vehicle. És a dir, identifica situacions potencialment perilloses i proporciona senyals visuals i acústiques per ajudar el conductor a evitar o mitigar una col·lisió.

A això se suma també el denominat avisador de fatiga, un sistema tecnològic d’ajuda que permet detectar i evitar qualsevol possible distracció del conductor causada per fatiga o son. A través d’una càmera que monitoritza el rostre del conductor, el sistema aconsegueix supervisar els parpellejos i moviments dels ulls i el cap amb l’objectiu de detectar accions anòmales que condueixen a reaccions de risc per part del conductor.

De manera afegida, Moventis ha incorporat recentment nous simuladors per a la formació del personal de conducció. Aquesta iniciativa, denominada DriveSim, és un simulador totalment flexible i configurable, desenvolupat per l’Institut Tecnològic de Castella i Lleó (ITCL) i Arisoft, que permet practicar la conducció com si s’estigués al comandament d’un vehicle real, gràcies als seus entorns i situacions realistes.

3. Recopilació de dades (predicció i IA) per al desenvolupament de nous models de mobilitat:

L’aplicació d’innovacions basades en la predicció de dades i la intel·ligència artificial en una companyia de mobilitat com Moventis no només millora l’eficiència operativa, sinó que també proporciona una experiència més segura, senzilla i intuïtiva per als usuaris, al mateix temps que contribueix a la sostenibilitat i a la competitivitat en el mercat. Aquestes tecnologies són, a més, essencials per poder enfrontar els desafiaments del futur en el sector de la mobilitat.

Una de les parts més importants en aquest procés és el monitoratge i l’anàlisi de les dades. Una vegada obtinguda tota la informació en temps real de les operacions diàries, aquest actiu es torna imprescindible per incrementar la productivitat i la competitivitat en el mercat. Per a això, a través d’una plataforma de business intelligence, Moventis realitza periòdicament una lectura, anàlisi i visualització de dades de diferents fonts (i emmagatzemats en el núvol) per poder extreure coneixements útils i millorar les preses de decisió a mig-llarg termini.

En aquest context, Moventis entén l’ús de les dades com un actiu estratègic, per això promou una cultura Data-Driven, facilitant la disponibilitat de la informació, la democratització de la dada, l’agilitat en l’anàlisi i l’homogeneïtat de la informació promovent el principi de single source of truth. La companyia treballa perquè les arquitectures i models operatius redueixin el temps dedicat per part del personal directiu i analistes a la preparació i tractament d’informació per dedicar-ho a la presa de decisions.

Una vegada emmagatzemada la informació, la segona fase consisteix a utilitzar-la per a, a través de IA, poder realitzar prediccions com l’ocupació dels busos. A partir de tecnologia basada en deep learning aquest sistema permet a Moventis conèixer de primera mà l’ocupació dels autobusos a curt i mitjà termini. El model, basant-se en històrics d’ocupacions, és capaç d’aprendre de manera autònoma els patrons de demanda dels usuaris i predir a futur l’ocupació dels vehicles. Per a això s’utilitzen atributs de calendari, climatològics o esdeveniments especials. Aquesta integració és pionera a Espanya i va començar a testar-se a Barcelona durant l’època de la pandèmia provocada pel COVID-19.

Un altre dels projectes que es troben en fase de desenvolupament consisteix en el fet que, mitjançant sistemes de videovigilància instal·lats en els autobusos i també amb tecnologia d’intel·ligència artificial, s’aplica un sistema de reconeixement facial amb el qual les cares de les persones es converteixen en anònimes. Amb la imatge es poden traçar una matriu origen-destino que els serveix per establir els models de recorregut.

4. Millora de la gestió comercial:

L’estratègia de Moventis no només se centra en l’operació interna, sinó que també busca millorar l’experiència de l’usuari i conseqüentment incrementar el nombre d’usuaris. En aquest punt cal destacar la implementació de la venda embarcada. Per a una major comoditat de les persones usuàries Moventis ha implementat ja en la plataforma de vendes de Sarfa (Girona i Costa Brava), així com en tota la nova operativa a l’Aràbia Saudita, un sistema de reserva de bitllets que permet, d’una banda, realitzar reserves de manera anticipada a través dels canals digitals de Moventis i, unit a això, s’ha desenvolupat un sistema que centralitza i monitoritza en temps real la informació de totes les vendes, evitant així el perill de l’overbooking.

5. Participació ciutadana en la planificació:

La inclusió de la comunitat en la planificació és essencial per a un servei de transport públic d’èxit. Per això, la companyia recopila comentaris en temps real (escolta activa), permetent als usuaris expressar les seves necessitats i suggeriments. Aquesta retroalimentació contribueix a ajustos continus en la planificació, assegurant un servei més alineat amb les expectatives de la població.

En resum, la transformació operativa en el transport públic s’està centrant en la planificació estratègica, el control operatiu en temps real i un seguiment eficient. Les empreses que adopten aquestes pràctiques no només milloren l’eficiència interna, sinó que també ofereixen un servei més adaptat i orientat a les necessitats canviants de la comunitat. Aquesta evolució no millora únicament l’experiència de l’usuari, sinó que també estableix les bases per a un transport públic més àgil, eficient i centrat en les persones.