Skip to content

Comunicación > Actualidad

Avançant cap a una mobilitat descarbonitzada: el cas d’èxit de Moventis TCC Pamplona
9 d’abril de 2024
En la lluita contra el canvi climàtic, la mobilitat s’ha convertit en un pilar fonamental per a la societat.

Ramiro Pigem – Responsable de licitacions, Moventis

En la lluita contra el canvi climàtic, la mobilitat s’ha convertit en un pilar fonamental per a la societat. Es tracta d’un concepte que ha evolucionat cap a una major integració de tecnologies sostenibles i pràctiques responsables amb el medi ambient. Això inclou, per exemple, l’impuls de vehicles elèctrics, sistemes de transport públic molt més eficients, així com el foment de formes de mobilitat activa com caminar i muntar en bicicleta.

Malgrat això, el sector de la mobilitat i del transport encara té camí per recórrer. . L’augment dràstic de les emissions de CO₂2 en l’últim segle, superant ja els 35.000 milions de tones mètriques anuals a nivell global, ha generat una creixent preocupació pels impactes del transport en el canvi climàtic, ja que aquest sector continua sent responsable aproximadament d’un quart d’aquestes emissions.

Aquesta tendència, exacerbada en les últimes tres dècades, ha posat en relleu la urgència d’abordar la crisi climàtica des de la perspectiva de la mobilitat, un sector que té com a prioritat i obligació complir amb l’Agenda 2030 de l’ONU i avançar en la senda que li permeti aconseguir la neutralitat de carboni l’any 2050.

Però quins són els desafiaments als quals ens enfrontem ara mateix tant els operadors, les administracions públiques i els usuaris?

En primer lloc, hem de partir d’una infraestructura que ha de ser adequada i evolucionar al mateix ritme que el fan la resta dels actors. Una infraestructura ben dissenyada i accessible, que inclogui estacions de càrrega per a vehicles elèctrics i una xarxa eficient de transport públic, no sols facilita la transició cap a modes de transport més nets, sinó que també contribueix a reduir la congestió del trànsit, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i la contaminació de l’aire, millorant així la qualitat de vida a les ciutats i promovent un futur més sostenible.

Un altre dels desafiaments en la descarbonització del transport radica en la cerca d’alternatives més enllà de l’electrificació, ja que aquest enfocament no és adequat per a tots els tipus de vehicles, especialment aquells que recorren llargues distàncies i requereixen d’altes autonomies. Per tant, trobar nous models que puguin abordar aquestes necessitats específiques, com el desenvolupament de biocombustibles sostenibles o l’optimització de l’eficiència dels motors de combustió interna, és crucial.

També és clau monitoritzar i avaluar el procés de descarbonització. És a dir, quines dades volem extreure de les nostres operacions, com les obtenim, com les gestionem i com les interpretem. I, òbviament, com les analitzem per anticipar les necessitats futures.

Evidentment, a més de desenvolupar noves tecnologies i saber implementar-les, és essencial orientar l’educació i formació per construir una força laboral capacitada que pugui accelerar l’adopció d’aquestes innovacions. Això implica no sols capacitació en enginyeria, sinó també en àrees com a planificació urbana, conducció eficient que maximitzi el rendiment dels vehicles, isoft skills per facilitar la transició cap a nous models de mobilitat.

La interconnexió de tots aquests desafiaments per a la descarbonització del transport convergeix en la necessitat d’establir metes comunes que guiïn la planificació i polítiques tant a nivell urbà com interurbà. Això implica la implementació d’incentius per fomentar l’adopció de tecnologies netes, així com la coordinació efectiva entre els sectors públic i privat per impulsar la innovació i la inversió en infraestructures sostenibles. . Establir un marc regulador clar i coherent, juntament amb una col·laboració activa entre diferents actors, és essencial per abordar de manera integral els desafiaments del transport i avançar cap a un futur més sostenible i resilient.

Moventis TCC Pamplona, una companyia pionera

La preocupació sobre la descarbonització no és nova a Moventia, que des de fa anys treballa en una estratègia de futur que permeti que tota la seva flota de vehicles – tant de mobilitat col·lectiva en Moventis, com de mobilitat privada en Movento – avanç cap a un escenari més eficient. De fet, només entre els anys 2020 i 2023 el grup ha realitzat una important inversió de 120 milions d’euros enfocada a la renovació de les seves flotes.

Dins d’aquesta gran estratègia de grup, Moventis TCC Pamplona ha emergit com un far d’innovació i lideratge en el camp de la descarbonització del transport, una divisió que ha estat a l’avantguarda de la introducció d’energies i tecnologies de baixes emissions durant els últims 12 anys. Aquesta filial ha estat un model d’excel·lència, transportant a més de 40 milions de passatgers a l’any amb una flota de 160 autobusos, i el més important, ho ha fet amb un enfocament decidit en la reducció de la seva petjada de carboni.

El viatge de Moventis TCC Pamplona cap a la descarbonització ha concatenat una sèrie de fites significatives i pioners a nivell nacional i internacional. Des de les primeres proves d’autobusos elèctrics en 2011 fins a la introducció d’autobusos de gas natural comprimit en 2022, l’empresa ha demostrat una determinació constant per explorar i adoptar noves tecnologies. A més, en un enfocament cap a l’economia circular, es podria fins i tot plantejar la possibilitat d’aprofitar els residus locals per a la producció de biometà, sent aquest un exemple inspirador de com la innovació pot prosperar en harmonia amb la sostenibilitat ambiental.

Un dels moments més destacats d’aquesta travessia va ser la decisió en 2019 d’operar una línia exclusivament amb 6 autobusos elèctrics de càrrega ràpida (línia L9 entre la universitat i l’estació de Renfe), una fita sense precedents a Espanya que va marcar un pas endavant en l’adopció de vehicles d’emissió zero. Aquest enfocament visionari ha estat recolzat per iniciatives com la recent instal·lació de noves estacions de càrrega lenta en cotxeres i la incorporació d’autobusos elèctrics d’última generació, impulsant encara més la transició cap a una flota neutra en carboni.

Els resultats d’aquests esforços són innegables. Des de 2014, Moventis TCC Pamplona ha aconseguit reduir la seva petjada de carboni en un impressionant 17%, un assoliment que destaca l’impacte positiu i tangible de les seves iniciatives de descarbonització. Amb la mirada posada en el futur, l’empresa s’ha compromès a continuar liderant el camí cap a un transport més net i sostenible. La seva visió per aconseguir la neutralitat en carboni per a 2030 a Pamplona és un testimoniatge de la seva dedicació a construir un món millor per a les generacions esdevenidores.