La gestió com a eina de progrés

La preocupació de Moventia per la tecnologia ha calat profund en la cultura de l'empresa i amb el Departament de Sistemes al capdavant, s'ha creat un sistema propi de gestió que interrelaciona el conjunt d'activitats de les empreses de transport del grup, facilitant l'accés a la informació clau de gestió i permetent la identificació i aprofitament de sinergies entre les diferents empreses que formen part de Moventia.

Zeus gestiona i interacciona en temps real els autobusos, les bases de manteniment, les rutes reiterades i les regulars, la facturació automatitzada, el control de faltes, el departament comercial (CRM), tràfic i gestió de flotes, recursos humans, finances i la gestió d'estadístiques i indicadors de seguiment a diferents nivells de la companyia.

Centre de Control i Operacions (CRO)

Moventia disposa d'una experiència única en la implantació de Centres de Control i Operacions d'explotacions d'autobusos a Barcelona, per al control de la flota al complet.

Realitzem l'anàlisi de necessitats, el disseny i la implantació de Centres de Control i Operacions per a explotacions d'autobús.

Gestió del Centre de Control del Tramvia de Barcelona - Trambaix i Trambesós

L'operació i gestió del Centre de Control del Tramvia de Barcelona, que opera tot l'any les 24hores, utilitza la més avançada tecnologia i garanteix que la xarxa de tramvies està completament operativa.

A Moventia som experts en la seva implantació.

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis