Sistema d'Ajuda a l'Explotació i Informació (SAEI)

El SAEI té un doble vessant: a nivell intern, donar suport a l'explotació mitjançant el control, seguiment i estricte compliment de l'explotació, amb els índexs de qualitat i fiabilitat exigits; i a nivell extern, proporcionar informació als usuaris, per maximitzar la percepció de qualitat del servei.

A Moventia som experts en projectes d'implantació de SAEI.

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis