Servei de transport nocturn de Moventis

Servei Nocturn de Marfina Bus-Sarbus

En l'àmbit del Vallès Occidental fins a Barcelona, Sarbus opera el servei nocturn amb 6 línies que cobreixen el transport de 133.000 viatgers a l'any.

Servei Nocturn de la Vallesana-Sarbus

El 5 de novembre de 2001, l'empresa La Vallesana va començar a donar el servei nocturn, de 23 h a 6 h de la matinada, a tot el Vallès Occidental a través d'una línia. Aquest servei transporta 33.400 viatgers a l'any.

Servei Nocturn de la empresa Casas

Aquest servei transporta 74.000 viatgers a l'any.

Servei Nocturn de Sarfa

Aquest servei transporta 200.000 viatgers a l'any facilitant la mobilitat nocturna entre Girona, Roses i Palamós.

Servei Nocturn de Pamplona

Transports Ciutat Comtal gestiona 10 línies nocturnes del servei urbà de Pamplona amb les quals transporta 610.000 viatgers a l'any.

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis