Servei de transport a mida

A Moventia, des de la divisió de transports Moventis, realitzem serveis de transport discrecional amb una flota total dedicada de més de 200 autocars. 

Des d'aquesta divisió Moventis ofereix una major cobertura territorial, en l'àmbit del transport i la mobilitat col·lectiva, adaptada a les necessitats particulars dels clients a través dels serveis de transport discrecional o turístic, individualitzats o per a tour operadors, agències de viatges, empreses o escoles.

Si vols sol·licitar la prestació d'un servei pots fer-ho a la web de Moventis.

Les empreses de Moventis que proveeixen de serveis de transport discrecional són:

  • Calella Moventis a la província de Barcelona
  • Moventis Sarfa a la província de Girona
  • Moventis Autobusos a la província de Lleida
  • TCC Autocars Poch a la província de Tarragona
  • Emilio Seco a la illa de Mallorca.
  • Transports Pujol a la província de Tarragona i Girona.
  • Autocars Izaro a Catalunya.

Calella Moventis

Calella Moventis, fruit de l'aliança entre l'empresa Calella Bus i Moventis amb l'objectiu de poder oferir una major cobertura territorial, presta serveis de transport discrecional a la província de Barcelona amb una flota de més de 120 autocars.

Moventis Sarfa

Moventis Sarfa desenvolupa a més dels serveis de transport públic regulars, realitza també els serveis discrecionals a la província de Girona amb una flota de 100 vehicles.

TCC Autocars Poch

TCC Autocars Poch, amb seu al Vendrell realitza serveis discrecionals a la província de Tarragona

Moventis Autobusos de Lleida

Moventis Autobusos de Lleida, a més de prestar els serveis de transport urbà a la ciutat de Lleida, realitza també serveis discrecionals

Emilio Seco

Emilio Seco ofereix els seus serveis de transport discrecional a la illa de Mallorca.

Transports Pujol

Transports Pujol ofereix els seus serveis de transport discrecional a la província de Tarragona i Girona, en especial a les poblacions de Lloret de Mar, Blanes, Salou, entre moltes altres.

Autocars Izaro

Autocars Izaro disposa d'una flota de més de 100 vehicles propis amb una àmplia gamma de possibilitats i una antiguitat mitjana de 4 anys.

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis