El Transport específic per a persones amb mobilitat reduïda severa (PMR’s)

L’any 1992 Transports Ciutat Comtal va participar activament en els Jocs Paralímpics realitzant el transport de tots els atletes amb severes dificultats de mobilitat. Si els Jocs Olímpics de Barcelona van servir per revitalitzar i posar al dia el servei de transport, els Jocs Paralímpics van ser cabdals també per a la sensibilització sobre les necessitats de transport de les persones amb mobilitat reduïda severa.

El 9 de març de 1992 Transports Ciutat Comtal va posar en marxa a la ciutat de Barcelona un servei dirigit a les persones amb qualsevol disminució, física o psíquica, que no els permetés utilitzar el transport públic convencional. Aquest servei avui encara és vigent i per accedir-hi, cal disposar de la targeta blanca d’utilització de transport especial, acreditació que es pot tramitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), organisme de l’Ajuntament de Barcelona. Els viatgers que disposen d’aquesta targeta poden utilitzar-la entre els municipis de Barcelona, Badalona, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

El servei, adjudicat previ concurs per l’Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona, es va iniciar l’any 1992 amb catorze autobusos. Des d’aleshores i fins avui, ha experimentat un fort creixement convertint a Transports Ciutat Comtal en una de les empreses més especialitzades d’Europa en el transport de persones amb dificultats de mobilitat i en la realització de serveis dissenyats especialment per a l’entitat o administració que els sol·licita.

Transports Ciutat Comtal actualment també ofereix serveis escolars reiterats adreçats a aquelles persones potencialment usuàries del servei de transport adaptat. Així mateix, també porta a terme el servei de transport públic «porta a porta» per a persones amb mobilitat reduïda severa. L’any 2005 li va ser adjudicat per tercera vegada aquest servei. En poden fer ús les persones empadronades a Barcelona que tinguin el certificat de persones amb discapacitat i reconegut el barem de mobilitat reduïda.

Hi ha diverses modalitats de serveis «porta a porta»: d’una banda, serveis fixes, que repeteixen dies, hores i recorreguts, i per tant, poden ser previstos amb antelació; i de l’altra, serveis esporàdics, que es necessiten puntualment, per exemple, per anar de compres, al cinema, etc.

També des de l’any 1998 hi ha un servei de taxis adaptats per a aquelles persones que no poden accedir als vehicles estàndards.

Aquest tipus de transport té especial cura de tots els detalls i de les necessitats que el servei cobreix. Miquel Martí Escursell explica que «les persones amb mobilitat reduïda requereixen d’uns vehicles amb una carrosseria i uns habitacles especials, i aquestes especificitats es demanen al fabricant. Els conductors d’aquest tipus de vehicles reben formació permanent i específica per poder tenir les habilitats i sensibilitats necessàries per tractar com es mereix aquest col·lectiu de persones amb dificultats físiques i/o psíquiques».

Actualment, les administracions per a les quals Transports Ciutat Comtal realitza aquest servei són l’Ajuntament de Barcelona-Entitat Metropolitana del Transport, des del març del 1992, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, des del setembre del 1992, i el Consell Comarcal del Garraf, des del setembre del 1995.

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis