En Moventia ens preocupem de com seran el transport en els pròxims temps, és per això, que treballem en diferents àrees com:

T-Mobilitat

La T-Mobilitat és un nou instrument tecnològic, impulsat des del Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que permetrà al ciutadà disposar d'una única targeta per a tots els seus desplaçaments i que substituirà als títols de transport actuals per a una aplicació de transport continguda en un xip amb validació sense contacte. En el 2014 Moventia va aconseguir l'adjudicació del contracte per a implantar un sistema innovador per a la gestió integral de recaptació.

Mobilitat a la demanda

Col·laboració amb empreses tecnològiques per a realitzar serveis de mobilitat a la demanda. Ofereix un concepte centrat en la millora del transport per a usuaris d'una mateixa zona. El servei és sempre baix demanda, combinant usuaris que van en la mateixa direcció. La prova pilot es va realitzar en St Cugat del Vallés amb l'empresa SHOTL

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis