T-Mobilitat: Una única targeta per a tots els teus desplaçaments

La T-Mobilitat és un nou instrument tecnològic, impulsat des del Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que permetrà al ciutadà disposar d’una única targeta per a tots els seus desplaçaments i que substituirà els títols de transport actuals per una aplicació de transport continguda en un xip amb validació sense contacte.

Es tracta d’un projecte pioner i va més enllà dels serveis de transport públic. L’objectiu és que es converteixi en un instrument cabdal de gestió de la mobilitat per la seva capacitat d’integració de tots els modes de transport en un únic suport intel•ligent. A més, aquesta tecnologia es podrà aplicar també en altres suports com rellotges, polseres o fins i tot telèfons mòbils que disposin de tecnologia NFC (Near Field Communication).

Aquest nou sistema afavorirà la utilització del transport públic amb descomptes per ús, adaptarà el preu del transport públic a la mobilitat real de cada ciutadà i permetrà a l’usuari decidir el sistema de pagament del seu transport, ja sigui prepagament, domiciliació bancària del rebut, recàrrega per internet, etc.

SoC Mobilitat

L'any 2014 juntament amb tres empreses de reconegut prestigi internacional, Moventia va aconseguir l'adjudicació del contracte per part de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) per implantar un sistema innovador per a la gestió integral de recaptació de tot el transport de Barcelona, la seva àrea metropolitana, i Catalunya.

El contracte comprèn tot el transport de Catalunya amb la instal·lació de nous pupitres i validadores sense contacte; i la gestió del Centre d'Atenció al Client i el Centre de Gestió i d'Informació al Transport dels quals Moventia és el soci responsable.

INDRA, LA CAIXA, FUJITSU i Moventia són les empreses que conformen la nova societat, SOCMOBILITAT, encarregada de dur a terme aquest contracte de col·laboració públic-privat per un termini de 15 anys. Aquest nou sistema començarà a operar a Barcelona a la fi de 2018 i s'estendrà a la resta de províncies, de Catalunya en 2019.

 

logo soc mobilitat

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis