Des del seu naixement, Moventia ha adoptat un clar compromís amb les persones, ja siguin empleats, col·laboradors, clients, usuaris o integrants de la comunitat inversora. 

Moventia aplica polítiques de gestió que persegueixen assegurar la motivació i la implicació dels recursos humans en la millora contínua de l'empresa, amb l'objectiu que el centre de treball afavoreixi, alhora, el desenvolupament professional i personal dels treballadors i l'equilibri entre treball, família i oci. 

Moventia es preocupa pels nivells de satisfacció dels seus col·laboradors i el seu personal, propiciiando un millor clima intern i fomentant les bones relacions laborals. 

A més, Moventia fomenta la igualtat i té presents diferents accions que afavoreixen la no discriminació entre els seus treballadors i col·laboradors, la formació contínua, la gestió participativa i l'ètica empresarial. L'empresa treballa en polítiques de seguretat laboral de la plantilla.

Compromís amb els empleats

Són milers i milers de persones les que al llarg dels gairebé 95 anys de la història han fet possible la realitat de la història de Moventia. Sense ells hauria estat impossible. Avui, el grup està integrat per més de 4.000 persones, amb la responsabilitat social que això suposa, i de les quals depèn l'èxit de l'empresa. Per tots ells continua apostant per a continuar creixent d'una forma equilibrada i sostenible en el temps.

Els objectius de Moventia són: mantenir un bon clima laboral, fomentar la motivació, compromís i satisfacció amb l'ocupació, fomentar plans de carrera interns i de formació, aprofitar la diversitat com a font d'enriquiment, ser un referent en bones pràctiques, potenciar els valors de la companyia en total consonància amb els objectius estratègics del pla de Responsabilitat Social Empresarial i Corporativa

Compromís amb els clients

Moventia aposta per oferir als seus clients tota la informació sobre els seus serveis, de manera constant, ràpida i en temps real a través de les seves plataformes digitals, com l'aplicació per a telèfons intel·ligents i els seus portals web. El grup compta amb diversos portals i plataformes digitals on els seus clients i usuaris poden consultar tota la informació actual sobre els seus serveis, comprar bitllets i/o serveis i posar-se en contacte amb les empreses del grup a través de les Oficines d'Atenció al Client (OAC’s) de les quals disposa.

Formació interna

Moventia creu fermament que motivar i formar als treballadors és un benefici, tant per al personal com per a la companyia. Per això aposta per la formació interna, externa i continuada en tots els plans anuals estratègics. Per a Moventia, el capital humà és clau per a la continuïtat de l'empresa. En aquest sentit, ofereix als seus col·laboradors una mitjana de 14,16 hores de formació per persona i any per a promoure el seu bagatge personal i professional i dissenyar plans de carrera interna. També ajuda a desenvolupar plans personals de formació permanent del seu equip.

Prevenció, seguretat i salut laboral

Des de l'àrea de RH, juntament amb les gerències i els comitès de direcció de cada empresa, es realitza un seguiment dels indicadors més rellevants per al grup, si bé cal destacar que els índexs globals de les àrees Moventis i Movento no sobrepassen els índexs de referència dels sectors d'activitat corresponents i es contemplen millores raonables.

En aquest sentit, els àmbits d'actuació i els focus de vigilància en els quals intervé la companyia s'agrupen en els següents punts: accidents de treball, prima prevenció, millores realitzades en seguretat i salut, formació en prevenció de riscos laborals, gestió de les emergències i promoció de la salut

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis