Moventia, referent en qualitat de servei

Els nostres clients i usuaris ens puntuen amb un 8,42 NPS

 

Les qualitats més ben valorades pels nostres clients i usuaris són: eficiència, accessibilitat, seguretat, flexibilitat i l'amabilitat en el servei. 

Moventia estableix en totes les seves empreses una sèrie de protocols de treball que consisteixen en la realització d'auditories internes i externes i en la cerca de la resposta anticipada a les necessitats del client, concordes amb totes les normatives ISOS reconegudes internacionalment. 

Moventia, a més de les responsabilitats i obligacions, treballa per a millorar els estàndards de qualitat i per a estar per sobre d'aquests.

Acostumats al fet que institucions públiques i fabricadores d'automoció exigeixin uns alts nivells de qualitat, s'ha convertit en un dels eixos principals i necessaris del conjunt de les persones i empreses que configuren la companyia. Per aquest motiu, es treballa de manera constant, ja sigui mitjançant noves tecnologies o amb nous processos de gestió, en la qualitat que percep el usuio i client, així com la dels propis integrants de les empreses de Moventia, amb els qui es treballa per a aconseguir la màxima satisfacció en el lloc de treball, garantint el seu desenvolupament personal i professional.

El nostre objectiu, la satisfacció del client

Perquè un client confiï en nosaltres no és suficient amb oferir-li un servei o producte que cobreixi les seves necessitats sinó que a més, ha de tenir la qualitat suficient perquè l'usuari estigui satisfet en la seva compra. És per això, i amb la clara vocació de satisfer a clients i usuaris, que Moventia aposta per la qualitat tant en els seus serveis com en la gestió d'aquests. 

Moventia ha establert un protocol de treball que consisteix en la realització d'auditories internes i externes i en buscar l'anticipació a les necessitats del client abans de que aquests les facin evidents. 

 

Recentment hem guanyat els següents premis amb Movento i Moventis:

  • Empresa de l'any 2022, en la categoria de Transport Urbà per a TCC Pamplona
  • Premi Sensia amb Stern Motor. Si vols saber més, fes clic aquí.
  • Sarsa de Castellar del Vallès, un dels millors tallers Volkswagen d'España. Si vols saber més, fes clic aquí.
  • Sarsa a Granollers i Vic premiats per Audi per la satisfacció al client. Si vols saber més, fes clic aquí.
  • TCC i Authosa guanyen el distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Si vols saber més, fes clic aquí.

 

Gestió de Qualitat, ISO 9.001 en la seva actual versió 2015

Normes enfocades a homogeneïtzar els estàndards de qualitat independentment de la seva grandària o activitat.

Gestió del medi ambient, ISO 14.001, en la seva actual versió 2015

Suposen un instrument molt clarificador i eficaç per a organitzar totes les seves activitats dins d'uns paràmetres de respecte a l'entorn, cumplikento amb la legislació vigent i donant resposta a una major conscienciació i exigència de la societat

Gestió de riscos i seguretat OHSAS 18.001:2007

És un document de caràcter normatiu i reconegut a nivell internacional, que facilta la planificació, el disseny, l'avaluació i la gestió d'un sistema de gestió de la prevenció, seguretat i salut en el treball.

Reglament (CE) 1221:09 EMAS III

És la normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix a les organitzacions que ja tenen implantat un Sistema de Gestió Medi ambiental i han adquirit un compromís de millora contínua, verificat mitjançant auditories independents.

Norma UNE 13816:2003 del transport públic de viatgers

Amb aquesta norma, Moventis assumeix els compromisos de qualitat en la prestació de tots els seus serveis, per a satisfer les expectatives dels seus clients. Els compromisos de qualitat s'assumeixen en vuit àmbits: temps, confort, informació, sostenibilitat, seguretat, serveis oferts, atenció al client i impacte ambiental.

Petjada de carboni 

Moventis disposa d'una certificació ISO 14064 de la petjada del carboni d'algunes de uss instal·lacions i serveis inclosa en la seva estratègia per a reduir el CO2

UNE Accessibilitat universal 1700001-1-2

Moventis garanteix a totes les persones, amb independència de la seva edat o discapacitat, les mateixes possibilitats d'accés a qualsevol part de l'entorn construït i a l'ús i gaudeixi dels serveis en ells prestats amb la major autonomia possible en la seva utilització. Suposa un compromís social de l'organització amb la igualtat de drets i oportunitats a totes les persones independentment de les seves capacitats, totalment alineat als valors de la companyia.

ISO 39001 de Seguretat Viària

És una eina que permet ajudar les organitzacions a reduir, i en última instància, eliminar la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit

Distintiu de garantia de qualitat ambiental 

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d'etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis