El temps d'arribada en el teu mòbil de la forma més senzilla

Moventis ha estat pioner en la introducció de noves tecnologies per lliurar una millor informació dels nostres serveis de transport als nostres usuaris, i la utilització dels codis QR és i ha estat un exemple d'això.

Gràcies a aquesta tecnologia i utilitzant un smartphones, tant Android com iOS, es pot consultar el temps d'espera real que queda perquè arribi l'autobús a la parada on es troba l'usuari.

Actualment aquest sistema es troba implantat en totes les parades de la ciutat de Lleida i Pamplona.

Els codis QR d'exemple ens donen el temps d'espera real de les parades referenciades de Pamplona

Amb aquest servei els usuaris dels nostres sistemes de transport tenen la informació en temps real, no només a les webs dels nostres serveis, sinó també en el mòbil a través de les nostres App o els codis QR

 

 

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis