Confiança, honestedat i vocació de servei

 

El Codi ètic de MOVENTIA es va aprovar al juliol de 2017 i neix per donar resposta a les necessitats de la societat, posant de manifest el compromís de confiança i honestedat que sempre ha caracteritzat a la nostra organització en la seva clara vocació al servei públic.

 

 

El Codi recull la nostra missió i visió, així com els principis i valors que regeixen l'actuació de totes les persones que formen MOVENTIA. Uns valors dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de tots els professionals de MOVENTIA, en totes les seves àrees de negoci, en el desenvolupament de la seva activitat.

 

S'ha creat un Comitè de Supervisió, de caràcter executiu, amb el seu propi reglament de funcionament, encarregat d'impulsar l'aplicació del Codi Ètic i vetllar pel seu compliment, així com un canal de denúncies, com a garantia i seguretat de l'eficàcia del Codi Ètic.

 

 

 

 

 

 

 

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis