Noves instal·lacions corporatives de Moventia

En l’actualitat, enmig de la societat de la informació, ens enfrontem a canvis fonamentals en la nostra manera de viure i de treballar. És per aquest motiu, que emprenem aquest nou viatge, per promoure el canvi i noves maneres de treballar que ens permetin ser més innovadors, més competitius, més eficients i, en definitiva, construir una millor Moventia.

La tecnologia i la rapidesa en què viatja la informació ha revolucionat la nostra capacitat per a dur a terme gran varietat de tasques. Això reflecteix el fet que estem avançant cap a un model de treball que s’adapta realment a les influències socials, tecnològiques i econòmiques del segle XXI. Les noves maneres de treballar tenen l’objectiu de facilitar-nos el nostre treball, permetent-nos utilitzar els espais i la tecnologia com a eines disponibles que utilitzarem en funció de les nostres necessitats com a professionals.

Un dels punts estratègics de la nostra nova manera de treballar passa per l’increment de la col·laboració i l’autonomia dels equips, tant dins de les àrees com entre elles. Passar d’estar separats en departaments estancs o en diferents seus a estar tots en el mateix lloc, permetrà que les àrees trobin menys barreres per col·laborar i que es generi intercanvi i majors sinèrgies entre elles. Addicionalment, s’ha implementat la mobilitat interna, que facilitarà una major interrelació entre tots.

La mobilitat interna es basa en la no territorialitat, basada en el model activity based office. Això vol dir que no hi ha llocs de treball assignats, sinó que podem treballar des de qualsevol lloc dins de la seu gràcies a l’ús de portàtils, a la connectivitat wifi i a la instal·lació d’eines de col·laboració.

Gràcies a això, podem exercir la nostra activitat des d’on necessitem en cada moment: sales de reunió, think tanks, zones de col·laboració... També tenim la capacitat per treballar en barris diferents als nostres, amb altres persones amb les quals hàgim de col·laborar.

Una nova etapa que encetem avui amb molta il·lusió i que de ben segur ens aportarà nous èxits.

Ens trobareu a Via Augusta 105, de Sant Cugat del Vallès

23 de setembre de 2019
0