El nostre objectiu, la mobilitat per a tots

Amb l'objectiu de garantir i facilitar la mobilitat per a tots, a Moventia continuem innovant en projectes que convergeixen en la voluntat de garantir la mobilitat a totes les persones.

Per a millorar l'experiència de l'usuari a bord dels vehicles els hi disposa d'un sistema d'avís de parada, que anticipadament anuncia la pròxima parada de manera visual i sonora per a assegurar l'accessibilitat a la informació a qualsevol persona. L'avís de parada va vinculat al SAEI, el sistema de gestió de l'operativa de transport, que en temps real transmet tota la informació de posicionament del vehicle dins de la línia identificant les parades precedents i posteriors. Generalment, els anuncis es poden visualitzar a través de panells electrònics d'alt contrast i nivell lluminós, fins i tot anunciant els diferents transbords amb altres sistemes de transport (metre, ferrocarril, etc.).

Actualment Moventis està en diversos projectes amb la tecnologia Navilens, basada en la lectura dels anomenats codis BIDI, permet proveir a qualsevol sistema de transport una plena accessibilitat per a persones amb discapacitat visual, oferint plena assistència en l'accés al servei a través del seu dispositiu mòbil. El sistema fa possible informar de qualsevol incidència en temps real sobre el servei a les parades, així com els temps de pas, o una altra informació d'interès. Apuntar que el mateix sistema pot incorporar tota una sèrie de continguts adaptats en llenguatge de signes, l'ús de pictogrames o escriptura senzilla àgil per a facilitar la interacció amb els usuaris amb necessitats especials

La flota d'autobusos disposa d'un avisador acústic i lluminós als voltants de la porta de servei d'entrada per a facilitar la localització d'aquesta per a les persones amb discapacitat visual i/o sensorials. En el moment en què un autobús s'aproxima en la zona de la parada, s'activa l'anunci sonor informant sobre la identificació del servei i la destinació d'aquesta, així com qualsevol altre missatge pregrabado, sent una eina de suport a les persones que esperen a la parada tant per a distingir el servei on volen accedir, així com la ubicació del punt d'accés. L'altaveu exterior s'incorpora a la part davantera de la carrosseria de l'autobús.

Amb la finalitat que les persones amb discapacitats visuals puguin accedir a la informació detallada dels trajectes i les línies del planificador de trajectes de Moventis, des de l'apartat d'ajustos de l'app aquestes persones usuàries poden triar entre quatre temes d'alt contrast (recomanats per l'ONCE): Look&Feel Moventis per defecte del sistema, groc sobre negre, vermell sobre verd i blanc sobre violeta. En seleccionar un d'aquests contrastos automàticament s'adaptaran els estils de totes les vistes del planificador. Igualment, les persones invidents també poden utilitzar la la plataforma de cerca de trajectes i línies de la web Moventis que pròximament estarà adaptada per a ser compatible amb els lectors de pantalla (screen readers) més utilitzats en el mercat: NVDA i ChromeVox.

Tots els vehicles de la nostra flota disposen de rampes o plataformes que faciliten a usuaris amb cadires de rodes o amb carrets de bebès, pujar a l'autobús amb la màxima comoditat. A més, hi ha una zona i seients reservats per a persones amb movilitat reduïda, persones grans, amb lessions físiques, embarassades i adults amb bebès en braços.

TCC està especialitzat en el transport de passatgers amb necessitats especials. La seva flota d'autobusos està especialment dissenyada per a aquest col·lectiu, així com tots els procediments i formes de treball.

 

Cap

Movento - Els nostres serveis

Cap

Moventis - Els nostres serveis